Studentoppgaver Eksempler fra jernbane på nytte av å beskrive kraftforsyningssystemer etter ISO/IEC 81346

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til navigering Hopp til søk

Reference Designation System (RDS) er et felles tverrfaglig språk* for beskrivelse av tekniske systemer standardisert internasjonalt gjennom ISO/IEC 81346-serien. Beskrivelsen omfatter strukturering, identifisering og kategorisering av systemene samt relasjonene mellom dem. Språket er laget for å forstås av både mennesker og datamaskiner. Se nærmere forklaring på www.81346.com. Standarden har en egen del 10 for kraftforsyningssystemer.

Oppgaven er å

  1. beskrive et elektrisk jernbanesystem i RDS basert på elektroteknisk forståelse av kraftsystemer, anlegg og komponenter
  2. etablere en relasjonsdatabase for RDS-beskrivelsen basert på forståelse av informasjons- og datastrukturer
  3. vise hvordan RDS-beskrivelsen i relasjonsdatabasen kan nyttes av systemeier basert på for eksempel programmert visualisering, algoritmer og kunstig intelligens

Interessant utnyttelse kan være automatisk generering av anleggspresentasjon/systemoversikt, automatisk generering tegninger/skjemaer, verifikasjon av designkravoppfyllelse, identifikasjon av sammenhenger som feilanalyse/pålitelighetsberegninger, osv. Studentene oppfordres til kreativitet.

Det er ønskelig at programvaren lages med åpen kildekode og kan brukes av bedriften i ettertid.

RDS er fremdeles under utvikling. Bane NOR forvalter jernbanesystemet og kontaktpersonen har noe erfaring fra beskrivelse av systemet ved hjelp av RDS (punkt 1). Det kan være aktuelt å bruke jernbaneanlegget som elektrifiseres i Trøndelag nå som konkret underlag for oppgaven. Bane NORs kontaktperson har mindre kompetanse på utvikling av databaser (punkt 2) og programvareutvikling (punkt 3). Omfanget av punktene og retning videre kan tilpasses studenten(e) som velger oppgaven.

* Felles språk på samme måte som noter er et språk for beskrivelse av musikk.