Studentoppgaver: Tilrettelegging for redningsarbeid i jernbanetunneler med mobile løsninger

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk

Mobile løsninger er fleksible og kan benyttes i andre beredskapssituasjoner i en kommune, og vil redusere behovet for vedlikehold av fastmontert utstyr inne i tunnelene. Oppgaven skal se nærmere på hvilke mobile løsninger som finnes med dagens teknologi og hvordan erfaringene med slikt utstyr er i Europa.