Studentoppgaver: Studie av utjevningen av elastisitetsegenskapene i overgangssoner mellom ballastfritt spor og ballastspor

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk

Utdypning av oppgaven

Den vertikale stivheten eller elastisiteten i et ballastfritt spor og et ballast spor vil være forskjellig. I overgangssonen mellom disse to sporkonstruksjonene må denne forskjellen i stivhet utjevnes med tanke kjøreegenskapene for rullende materiell og nedbrytning av overbygningskonstruksjonen. Det er mange måter å gjøre dette på. I denne oppgaven skal man først søke frem ulike metoder for hvordan utjevningen kan foregå (ulike mellomlegg, svillematter, lengde på sviller, utjevningsskinner»/ledeskinner», ulike materialer i oppbygging av sporet, osv.) og deretter finne aktuelle programvarer for beregning av stivheter langsmed sporet i overgangssonen. Dette for å finne hvilken effekt på elastisiteten forskjellige tiltak i sporet vil ha.