Studentoppgaver: Samarbeid med NTNU/Albert Lau. Praktisk bruk av modellen med rullende materiell, sporveksel og dynamisk stivhet som han utviklet i sitt doktorgradsarbeid.

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk

Utdypning av oppgaven:

I sitt doktorgradsarbeide utviklet Albert Lau en modell og programvare for å studere nærmere bl.a. samspillet mellom rullende materiell og de ulike partiene i en sporveksel (tungeparti, mellomparti og kryssparti). Den vertikale stivheten gjennom en sporveksel vil variere og dermed gi ulik respons på det passerende materiellet. Det er ønskelig å oppnå så lik elastisitet gjennom sporvekselen som mulig, for å redusere unødvendige dynamiske belastninger på sporkonstruksjonen. I denne oppgaven skal man ved bruk av den nevnte matematiske modellen og programvare finne hvilke forbedringer man kan gjøre i en sporveksel for å utjevne elastisiteten gjennom sporvekselen.