Studentoppgaver: Feltmålinger og numerisk simulering av forløp av lufttemperatur i jernbanetunneler

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til navigering Hopp til søk

Hovedmålet med denne oppgaven vil være å sammenstille feltdata fra temperaturmonitorering i tunneler og analysere disse vurdert opp mot faktorer som påvirker temperaturforløpet i tunnelen.

Oppgaven vil bli delt inn i følgende hovedfaser:

  • Bakgrunnsstudie om aktuell tunnelkledningsteknologi, frostskademekansimer og dimensjonering av termisk isolasjon
  • Innsamling av feltdata fra pågående temperaturmålinger
  • Numerisk simulering av temperaturforløp
  • Etablering av en prognosemodell for akseptable lufttemperaturer langs tunneltraseen.