Studentoppgave:Hjul - skinne kontaktmekanikk; beregningsmodeller og vurderingsmodeller (Shakedown og Tγ metoden)

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk

Hjul - skinne kontaktmekanikk; beregningsmodeller og vurderingsmodeller (Shakedown og Tγ metoden)

Dette dreier seg om kontaktutmattingsskader på skinner som oppstår på grunn av høye kontaktspenninger mellom hjul og skinne. Denne feiltypen er et stadig økende problem, både i Europa og her i Norge. At vi ser denne økningen har sammenheng med økende trafikkmengde og hastighet, men sannsynligvis også nye togtyper med høyere aksellast og traksjonskrefter. Her kan det være aktuelt å se på hvordan hjulkrefter og kontaktgeometri for norske tog og spor påvirker kontaktspenninger og skademekanisme.

Denne artikkelen gir mer informasjon om problemstillingen: http://www.railway-research.org/IMG/pdf/507-2.pdf