Sandkasse/hooghalen plo

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk
  • nota terinformatie Kenmerk
  • IENW BSK 2021 36396
  • Voorgenomen besluit ProRail en NS t a v conclusies rapport Hooghalen

Inleiding Momenteel wordt door ProRail en NS geschreven aan het rapport naar aanleiding van het NABO incident te Hooghalen waarbij een machinist is komen te overlijden nadat de trein op een agrarisch voertuig is gebotst Tijdens het onderzoek hiernaar hebben ProRail en NS recent een bevinding gedaan die volgens hen ten behoeve van de veiligheid op en rondom het spoor zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd Op dinsdag 9 februah jl is lenW op ambtelijk niveau bg^ifiraat door ProRail en NS ten aanzien van een specifieke bevinding uit het rapport Hooghalen Door middel van deze nota wordt u hierover nader gei nformeerd Oversteeksnelheid van zwaar verkeer bij NABO s Uit onderzoek van ProRail en NS is gebleken dat de gemiddelde snelheid waarbij zwaar verkeer een onbewaakte overgang overgaat lager is dan ProRail tot nu toe heeft aangenomen Na overleg tussen NS en ProRail over dit punt eind januari heeft er een gezamenlijke praktijkproef plaatsgevonden op vrijdag 5 februah Dit heeft uitgewezen dat de gemiddelde snelheid van de langzaamste soort lange voertuigen max 18 75 meter op deze overwegen moet worden berekend op ca 5 km u waarbij eerder door ProRail uitgegaan werd van 10 km u Hierdoor duurt de oversteektijd van een groot voertuig langer dan eerder door ProRail werd aangenomen Hiermee is de kans groter dan in eerste instantie door ProRail is gedacht dat de trein het voertuig kan bereiken voordat de overweg is vrijgemaakt Dit is een gedeelde conclusie van NS en ProRail Naar aanleiding hiervan heeft intern ProRail niveau Raad van genomen om dit risico tot een oerders maatregelen te treffen.

Wat is het risico Volgens ProRail is het risico dat de snelheid van een zwaarder verkeer onvoldoende is om een overgang over te steken rekening houdend met de snelheid van de trein Volgens ProRail manifesteert het risico zich in dat de oversteektijd onvoldoende is in vergelijking met de zogenaamde zichttijd Op Pagina 1 van 2 210042 0001 het moment dat een chauffeur van een groot voertuig max 18 75 meter bij het naderen van een NABO de waarneming doet dat er geen trein in aankomst is dus geen trein waarneembaar binnen 500m van Hoe kan er met reizigersorganisaties en vervoerders het passeren van de NABO dan kan het risico oritstyyQ| jjgp gesprokan als er nog geen beeld is van de passeren van het groot voertuig een trein de NABO binnen de 500m zone inrijdt Afhankeiijk van de geldt deze trein eerder op de overweg terechtkomen dan voertuig de overweg veiiig vrij heeft |y|0|g^Eerst presentatie van het rapport aan ILT en ons en dan gezamenlijk bespreken weike opties aan de Hoe groot is het risico een trein W ProRaii is bezig inzichtelijk te maken op weike NABcfe zigers en de vervoerder worden voorgelegd niet gaat het volgens ProRaii om de NABO s waar een hcandersom wordt gereden boven 90 km u en die toegankelijk z vervoer Het risico wordt groter waar zwaar vervoery^g^p^ jg g|g jnschatting van de effecten op de dienstregeling Hoe lang zouden die gelden WeikeWeike maatreoelen wil ProRaii op korte termiin trefi ProRaii wil in overleg met vervoerders op korte tern altematieven zijn er daarom afgewogen Hierbij kan gedacht worden aan twee mogelijkheder 1 Beperken zwaar verkeer op NABO s 2 Snelheid van de treinen verlagen Ik kan met namelijk ook voorstellen dat een aantal NABO’s in de winter in de praktijk niet gebruikt voor de korte termijn kiezen ProRaii en NS er nu voworden en ook tijdelijk kunnen worden gesloten om benadering van een aantal nog door ProRaii in be€ ^0 veiligheid te borgen verlagen Dit heeft volgens ProRaii en NS gevolgen ■ zowel NS als de overige regionale vervoerders Daai februari een gesprek gevoerd met de reizigersvervo^taag met Spoed beSpreken in DGMO Staf i r\ te nemen maatregelen Het is belangrijk dat zorgvu maatregelen waar worden getroffen De verwachting is dat vanaf maandag 15 februari ProRaii maatregelen in de praktijk kan treffen d w z aanwijzen van lagere snelheden op baanvakken aan machinisten