NSI-63

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk


1 Utstyr i omformerrom, relérom og ekspedisjonsrom

1.1 Omformerrom

På elektrifisert bane er det i dag normalt å benytte 95 Hz strømtilførsel, og på ikke elektrifisert bane brukes 50 Hz strømtilførsel (som likerettes for å kunne benyttes til likestrømssporfelter). 95 Hz produseres av periodeomformere (roterende eller statisk) og 50 Hz tas direkte fra det lokale E-verk.

Alle fjernstyrte anlegg har en form for reservestrømforsyning, der anleggene kan veksle mellom uttak fra kontaktledningsanlegg og det lokale E-verk. Relésikringsanlegg som er bygget for fjernstyring har en periodeomformer som leverer 95 Hz strøm til anlegget. Omformeren blir plassert i et eget omformerrom. Det finnes periodeomformere i to prinsipielle utførelser, en eldre type som er en roterende (med motor og generator) og en nyere type som er en elektronisk (statisk omformer). Her finnes i dag flere merker av denne type omformer.

Omformeren har til oppgave å forsyne sikringsanlegget med 250 V 95 Hz uten avbrudd, hvis det finnes et intakt tilførselsnett enten lokalnett 220V 50 Hz eller kjørestrøm 16 2/3 Hz. Omformeren strømforsynes normalt fra 50 Hz nettet og kobler automatisk over til 16 2/3 Hz kjøresstrøm når det lokale E-verk faller ut. Frekvensen styres med en frekvensregulator som regulerer strømmen i feltviklingen på motoren. Vær oppmerksom på at 95 Hz-omformerene ikke leverer strøm til sporvekseldrivmaskinene, da disse normalt får sin strøm fra det stedlige Everk. Hvis denne skulle være borte vil drivmaskinene få sin strøm fra kontaktledningsnettet. Drivmaskiner er således beregnet for drift både med 16 2/3 Hz og 50 Hz vekselstrøm. Det settes opp egen transformator for drift av drivmaskiner. Frekvensomformeren er konstruert slik at utgangsfrekvensen kan forandres fra 95 Hz til 105 Hz ved eventuelt behov. 95 Hz brukes på de fleste baner, mens 105 Hz brukes i tillegg ved dobbeltsporet strekning. Da benyttes 95 Hz til objekter i det ene sporet og 105 Hz til objekter i det andre sporet. Grunnen til at dette er forskjellig er for å hindre at evt strømmer på avveie skal påvirke objekter i motsatt spor. Slike strømmer på avveie kan da i verste fall gi falske signalbilder. Disse frekvensene harmonerer heller ikke ved 16 2/3 Hz for kontaktledning (6. harmoniske av 16 2/3 Hz er 100 Hz, derfor benyttes 95 og 105 Hz). Strømtilførsel Periodeomformer Frekvensregulator 95 og 105 Hz Jernba neverk et Lærebok i jernba netek nik k L551 01.09.99 K a p. 3 –NSI-63 5 Figur 3.1 Statisk - omformer Figur 3.2 Sikringsskap Jernba neverk et Lærebok i jernba netek nik k L551 01.09.99 K a p. 3 –NSI-63 6 1.2 Relérom og ekspedisjonsrom Det innvendige utstyr til sikringsanlegg er plassert i relérom og ekspedisjonsrom. Utstyret er som regel følgende: Strømforsyningsstativ som er utstyrt med hovedtransformator og en del mindre transformatorer for kontrollys, amperemeter, likeretter, sikringer, blinkapparat, kontaktorer, jordfeilrelé m.m. for sikringsanlegget. Relérammer for sikringsanleggets sikkerhetsreléer m.m. Sikrings- og bryterskap inneholder sikringer, brytere, vendere, og måleinstrumenter for sikringsanlegget. Stillerapparatet er utstyrt med stillere for omlegging / lokalstilling av sporsperrer / sporveksler, frigiving av rigler og S-låser, og stilling av skiftesignaler m.m. Dessuten for kontrollamper for indikering av signalbilder og isolerte sporfelter m.m. Nx- og Oc-stativ er utstyrt med telefonreléer for mottaking og viderebefordring av indikeringer og ordrer fra C-stativet og stillerapparatet til sikringsanlegget Nx (eNtrance – eXit): Utpeking av togvei ved å angi togveiens begynnelsespunkt og sluttpunkt. OC (Order Controll): Den delen av et sikringsanlegg som tar imot ordre fra togleder eller togekspeditør. C-stativet er utstyrt med telefonreléer for mottaking av ordrer og sending av indikeringer til fjernstyringssentralen fra sikringsanlegget (Nx- og Oc-stativ). Kabelstativ har alle utgående kabler samlet. 0-stativ er kun et krysskoblingsstativ. I tillegg er det et sikringsskap med fordelingssikringer til anlegget. Sikringsskapet er vanligvis plassert i omformerrommet.