Studentoppgaver: Vurdere eksisterende empiriske modeller for beregning av kurveutslag i grensesnittet mellom sirkelkurver og overgangskurver og overgangskurver og rettlinjer

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk

Kurveutslag har i sirkelkurver tradisjonelt blitt vurdert for jernbane på bakgrunn av en stiv malvogn med lengde 24 m og akselavstand 18 m. I grensesnittet mellom sirkelkurver og overgangskurver og overgangskurver og rettlinjer har det blitt benyttet empiriske konservative modeller. Spesielt i krappe kurver kan de empiriske modellene ha større avvik fra de virkelige opptredende (matematiske) kurveutslagene. Samtidig varierere de empiriske modellene noe mellom ulike jernbaneforvaltninger.

Oppgaven går ut på å beskrive det geometriske forløpet for kurveutslag gjennom en overgangskurve og sammenligne dette forløpet med ulike eksisterende empiriske modeller. Videre skal oppgaven foreslå ev. endringer i de empiriske modellene eller ev. foreslå matematiske formler som en erstatning eller et supplement til de empiriske.

Oppgaven vil bestå av sporgeometriske vurderinger og beregninger for kurveradier som vil dekke behovet for både tradisjonell jernbane og t-bane. Oppgaven vil også kreve innsikt i vognkonstruksjoner mht. akselantall, -plassering og -avstand.