Studentoppgaver:Studie av korrelasjoner mellom transienter i impulslignende hendelser, belastning av infrastruktur og støyplagegrad

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk

Utdypning av oppgaven:

Kontaktpunktet mellom hjul og skinne produserer rullestøy, og denne støyen påvirkes av kvaliteten på sporkonstruksjonen og hjulkvaliteten.

Spørsmål/problemstilling:

Vi vet at en kraftig punktbelastning kan være en skademekanisme, eksempelvis det man kan få av hjulslag, eller av manglende overgangssoner i sporet – men kan man også identifisere punktbelastninger ved å se på lydsignalet? Kan «rise-time» på anslaget/attack til transienter og finne mulig korrelasjon til belastningen?

Ved å analysere lydmålinger – utført av mikrofoner på rullende materiell (hvis mulig), lydmålinger ved sporet eller en kombinasjon av disse – ønsker Bane NOR å se om impulslignende støyhendelser med høy plagegrad samsvarer med slike skademekanismer. Det vil være aktuelt å se på vaskesviller, dårlige overgangssoner, sporveksler og andre singulariteter i sporet som kan produsere slaglyder.

Det kan også være aktuelt å se på slitasjemekanismer som kurveskrik, og om hyppigheten eller lydnivået av disse kan benyttes som en god identifikator.