Studentoppgaver:Studie av Bane NORs støyskjermer, analyse av akustiske egenskaper basert på utforming, materialvalg og vedlikeholdsstandard

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk

Utdypning av oppgaven:

Bane NOR har i mange tiår gjort skjermingstiltak langs våre jernbanelinjer for å redusere utbredelsen av støy til omgivelsene. Bane NOR har støyskjermer fra mange produsenter, med forskjellige materialvalg og utforming.

Spørsmål/problemstilling:

Bane NOR ønsker å tilegne seg mer kunnskap rundt forskjellige type støyskjermer, fra deres akustiske egenskaper og hvorvidt effekten forringes over tid, til hvor representative beregningene av de er i beregningsmetoder som Nord96, Nord2000 og CNOSSOS-EU.

Bane NOR vil også (sannsynligvis) oppføre lave støyskjermer i et utbyggingsprosjekt, og tilsvarende målinger og vurderinger av beregnet effekt kan da være en aktuell oppgave.