Forskjell mellom versjoner av «Studentoppgaver:Spesifikasjon av ballast for Ofotbanen»

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk
(opprettet side)
 
(lagt inn kategori)
 
Linje 26: Linje 26:
 
* beskrive nedknusingsmekanismer i ballast
 
* beskrive nedknusingsmekanismer i ballast
 
* innhente erfaringer fra personer som har arbeidet med vedlikehold av Ofotbanen knyttet til overbygningen inkl. ballasten
 
* innhente erfaringer fra personer som har arbeidet med vedlikehold av Ofotbanen knyttet til overbygningen inkl. ballasten
 +
 +
[[Kategori:Utførte bacheloroppgaver]]

Nåværende revisjon fra 8. jun. 2021 kl. 12:51

Forslag til bacheloroppgave innen jernbaneteknikk:

Bakgrunn:

Etter Jernbaneverkets revisjon av ballastreglene i 2007 har Ofotbanen i dag muligheten til å bruke sortering 31,5-50 mm som jernbaneballast i stedet for standard sortering 31,5-63 mm som beskrevet i NS-EN 13450 (2009) og Bane NORs Tekniske spesifikasjon. Ofotbanen brukte tidligere fraksjonen 25-50 mm og de ønsker nå å gå tilbake til den originale sorteringen.

Den europeiske jernbanestandarden NS-EN 13450 fra 2002 innførte sorteringen 31,5-63mm (kategori C) i stedet for 25-50 mm for alle medlemsland. Den reviderte standarden som kom i 2018 opprettholdt dette. Jernbaneverket tok i bruk det nye siktekurvekravet i 2007 ved at det ble laget en Teknisk spesifikasjon for ballastpukk. Her dukker for første gang opp det reviderte kravet til ballastsortering for Ofotbanen beskrevet som 31,5-50 mm og omtalt i spesifikasjonen som sortering kategori A (grensekurver) med referanse til NS-EN 13450 (2009) og referert til som A 2017 OB i Figur 1.

Det er uttrykt fra fagpersoner at det ikke forelå noen god grunn for å øke nedre korngrense for Ofotbanen fra 25 til 31,5 mm, men at nedre korngrense ble satt til 31,5 og ikke 25 av lojalitetshensyn til den nye standarden som hadde et forslag til en kategori (A) med ferdige grensekurver (A skulle være litt finere enn C). I praksis er A ikke finere enn C.

Formål:

Oppgaven skal komme fram til en anbefaling for ev. endrede krav til ballastfraksjon for Ofotbanen.

Eksisterende krav: Nominell fraksjon skal være 31,5-63 mm for pukk i hovedspor, med unntak av Ofotbanen hvor fraksjon kan være 31,5 – 50 mm.

Foreslått krav: Nominell fraksjon skal være 31,5-63 mm for pukk i hovedspor, med unntak av Ofotbanen hvor fraksjon kan være eksempelvis 25 – 50 mm.

Generelt om oppgaven:

Deloppgaver vil typisk være

  • sette seg inn i eksisterende EN-standard og Bane NORs tekniske spesifikasjon for ballast
  • sette seg inn i andre forvaltningers krav der det går tilsvarende høye aksellaster som Ofotbanen (f.eks. USA, Australia, Sør-Afrika)
  • sette seg inn i relevante rapporter som vurderer nedknusingshastigheter av ballast i spor med høye aksellaster
  • undersøke om fraksjon 25-50 mm (som ikke er beskrevet i standarden) kan medføre begrensninger med hensyn til aktuelle leverandører av ballastpukk til Ofotbanen
  • beskrive nedknusingsmekanismer i ballast
  • innhente erfaringer fra personer som har arbeidet med vedlikehold av Ofotbanen knyttet til overbygningen inkl. ballasten