Studentoppgaver

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Revisjon per 10. mai 2021 kl. 09:51 av Jcs (diskusjon | bidrag) (Lagt inn lenke)
Hopp til: navigasjon, søk

Studentoppgaver innen jernbaneteknikk og andre fag

Følgende tabell er en oversikt over forslag til problemstillinger som underlag for bachelor- og masteroppgaver innenfor jernbanerelaterte områder. Oppgaver som er valgt av studenter for studieåret 2021 er markert med gul farge.

Fagområde Problemstilling Tekstlig beskrivelse av problemstillingen Bachelor/Master Kontaktperson e-post
Eiendomsfag Energioptimalisering Energioptimalisering av gamle verksted bygg Bachelor/master Jørn Johansen jorn.johansen@banenor.no
Eiendomsfag Bærekraft Bærekraftig utvikling av verkstedeiendommer Bachelor/master Jørn Johansen jorn.johansen@banenor.no
Eiendomsfag Konkurranseutsetting Konkurranseutsetting av verksteddrift i Norge Bachelor/master Jørn Johansen jorn.johansen@banenor.no
Eiendomsfag Prop Tech Kva teknologi er det neste store for FDV av eigedom? (automatiske portopnarar, app for malingstypar, kameraovervåkning?) Bachelor/master Torbjørn Immerstein immtor@banenor.no
Eiendomsfag Bruksnytte av LTI? Korleis kan vi utnytte LTI betre? Korleis kan det utførast betre? Korleis kan den treffe meir presist? Bachelor/master Torbjørn Immerstein immtor@banenor.no
Eiendomsfag Korleis ser framtida sine kontorbygg ut? Kva forventar markedet? Kva teknologi etterspør dei som skal leige kontor? Bachelor/master Torbjørn Immerstein immtor@banenor.no
Endringsledelse Omorganisering Endringsledelse i omorganisering av et stort konsern med lange tradisjoner Bachelor/master Sophia Nguyen ngusop@banenor.no
Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi statlige investeringer Samfunnsøkonomiske vurderinger og problemstillinger i statlige investeringer Master Gea Luntæs Trøen gea.lutnaes.troen@banenor.no
Nye teknologier Kunstig intelligens Kunstig intelligens, big data og andre nye teknologier som forenkler alt fra vedlikehold til saksbehandling Bachelor/Master Markus Mikkelsen mikkma@banenor.no
HR Onboarding/ innfasing Hvordan kan en stor bedrift legge til rette for god onboarding/innfasing av nye ansatte? Bachelor/master Marie Svensli msv@banenor.no
Konstruksjoner Generelt Standardisering av jernbanebruer Bachelor/master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Dynamikk Kontroll av de bygde bruene på strekning Skien-Larvik for høyhastighetstog med 250 km/t Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Akustikk Evaluering og modellering av lydbidraget fra forskjellige jernbanebrukonstruksjoner til omgivelsene Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner FEM Bjelkeelementer vs plateelemeneter: Vurdering av løsning for bruer Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner FEM Nedbøyning av betongbruer for komfortkriteriet: sammenligning av beregningsmetoder Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Betong Utmatting av betongbruer: sammenligning av beregningsmetoder for nye og gamle bruer Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Betong Optimalisering av overgangsplater for jernbanebruer Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Betong Branndimensjonering av betongkonstruksjoner med fokus på tunnel Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Stål Utmatting av stålbruer: sammenligning av beregningsmetoder Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Overbygning Ballast Spesifikasjon av ballast for Ofotbanen Bachelor Christopher Schive jcs@banenor.no
Overbygning Hjul/skinne Hjul - skinne kontaktmekanikk; beregningsmodeller og vurderingsmodeller (Shakedown og Tγ metoden) Master Frode Teigen ft@banenor.no
Overbygning Spor Eksempler på ballastfrie sporkonstruksjoner, fordeler og ulemper samt statiske og dynamiske beregningsmetoder Master Frode Teigen ft@banenor.no
Overbygning Spor Krav til sporets stivhet/elastisitet Master Celine Chapelier chacel@banenor.no
Overbygning Spor Studie av utjevningen av elastisitetsegenskapene i overgangssoner mellom ballastfritt spor og ballastspor Master Alf Helge Løhren la@banenor.no
Overbygning Sporveksler Samarbeid med NTNU/Albert Lau. Praktisk bruk av modellen med rullende materiell, sporveksel og dynamisk stivhet som han utviklet i sitt doktorgradsarbeid. Master Alf Helge Løhren la@banenor.no
Overbygning Akustikk Studie av korrelasjoner mellom transienter i impulslignende hendelser, belastning av infrastruktur og støyplagegrad Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Overbygning Akustikk Analyse av akustiske signaturer fra hjulprofiler på tog Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Underbygning Tunneler Frostinntrengning i lengderetning Bachelor/Master Trine Bye Sagen sagtri@banenor.no
Underbygning Tunneler Forskjeller mellom tunnelsikkerhetsregelverket for vei- og jernbanetunneler Master Trine Bye Sagen sagtri@banenor.no
Underbygning Tunneler Optimalisering av tunnelprofil Master Trine Bye Sagen sagtri@banenor.no
Underbygning Akustikk Studie av Bane NORs støyskjermer, analyse av akustiske egenskaper basert på utforming, materialvalg og vedlikeholdsstandard Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Underbygning Akustikk Evaluering og modellering av lydbidraget fra forskjellige jernbanebrukonstruksjoner til omgivelsene Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Miljø Akustikk Måling og analyse av emisjonsnivå fra togtyper i drift i Norge iht. EN-ISO 3095 Master Trygve Aasen aastry@banenor.no