Forskjell mellom versjoner av «Studentoppgaver»

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk
(rettet skrivefeil)
(Studentoppgaver innen jernbaneteknikk)
Linje 1: Linje 1:
== Studentoppgaver innen jernbaneteknikk ==
+
== Studentoppgaver innen jernbaneteknikk og andre fag ==
  
 
Følgende tabell er en oversikt over forslag til problemstillinger som underlag for bachelor- og masteroppgaver innenfor jernbanerelaterte områder. Oppgaver som er valgt av studenter for studieåret 2021 er markert med gul farge.
 
Følgende tabell er en oversikt over forslag til problemstillinger som underlag for bachelor- og masteroppgaver innenfor jernbanerelaterte områder. Oppgaver som er valgt av studenter for studieåret 2021 er markert med gul farge.
Linje 11: Linje 11:
 
! Kontaktperson
 
! Kontaktperson
 
! e-post
 
! e-post
 +
|-
 +
| Angi fagområde
 +
| Angi Problemstilling
 +
| Beskrivels
 +
| Bachelor/master
 +
| Ian Willoughby
 +
| wilian@banenor.no
 
|-
 
|-
 
| Konstruksjoner
 
| Konstruksjoner

Revisjonen fra 14. apr. 2021 kl. 07:16

Studentoppgaver innen jernbaneteknikk og andre fag

Følgende tabell er en oversikt over forslag til problemstillinger som underlag for bachelor- og masteroppgaver innenfor jernbanerelaterte områder. Oppgaver som er valgt av studenter for studieåret 2021 er markert med gul farge.

Fagområde Problemstilling Tekstlig beskrivelse av problemstillingen Bachelor/Master Kontaktperson e-post
Angi fagområde Angi Problemstilling Beskrivels Bachelor/master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Generelt Standardisering av jernbanebruer Bachelor/master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Dynamikk Kontroll av de bygde bruene på strekning Skien-Larvik for høyhastighetstog med 250 km/t Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Akustikk Evaluering og modellering av lydbidraget fra forskjellige jernbanebrukonstruksjoner til omgivelsene Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner FEM Bjelkeelementer vs plateelemeneter: Vurdering av løsning for bruer Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner FEM Nedbøyning av betongbruer for komfortkriteriet: sammenligning av beregningsmetoder Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Betong Utmatting av betongbruer: sammenligning av beregningsmetoder for nye og gamle bruer Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Betong Optimalisering av overgangsplater for jernbanebruer Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Betong Branndimensjonering av betongkonstruksjoner med fokus på tunnel Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Stål Utmatting av stålbruer: sammenligning av beregningsmetoder Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Overbygning Ballast Spesifikasjon av ballast for Ofotbanen Bachelor Christopher Schive jcs@banenor.no
Overbygning Hjul/skinne Hjul - skinne kontaktmekanikk; beregningsmodeller og vurderingsmodeller (Shakedown og Tγ metoden) Master Frode Teigen ft@banenor.no
Overbygning Spor Eksempler på ballastfrie sporkonstruksjoner, fordeler og ulemper samt statiske og dynamiske beregningsmetoder Master Frode Teigen ft@banenor.no
Overbygning Spor Krav til sporets stivhet/elastisitet Master Celine Chapelier chacel@banenor.no
Overbygning Spor Studie av utjevningen av elastisitetsegenskapene i overgangssoner mellom ballastfritt spor og ballastspor Master Alf Helge Løhren la@banenor.no
Overbygning Sporveksler Samarbeid med NTNU/Albert Lau. Praktisk bruk av modellen med rullende materiell, sporveksel og dynamisk stivhet som han utviklet i sitt doktorgradsarbeid. Master Alf Helge Løhren la@banenor.no
Overbygning Akustikk Studie av korrelasjoner mellom transienter i impulslignende hendelser, belastning av infrastruktur og støyplagegrad Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Overbygning Akustikk Analyse av akustiske signaturer fra hjulprofiler på tog Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Underbygning Tunneler Frostinntrengning i lengderetning Bachelor/Master Trine Bye Sagen sagtri@banenor.no
Underbygning Tunneler Forskjeller mellom tunnelsikkerhetsregelverket for vei- og jernbanetunneler Master Trine Bye Sagen sagtri@banenor.no
Underbygning Tunneler Optimalisering av tunnelprofil Master Trine Bye Sagen sagtri@banenor.no
Underbygning Akustikk Studie av Bane NORs støyskjermer, analyse av akustiske egenskaper basert på utforming, materialvalg og vedlikeholdsstandard Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Underbygning Akustikk Evaluering og modellering av lydbidraget fra forskjellige jernbanebrukonstruksjoner til omgivelsene Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Miljø Akustikk Måling og analyse av emisjonsnivå fra togtyper i drift i Norge iht. EN-ISO 3095 Master Trygve Aasen aastry@banenor.no