Litteraturliste for kontaktledningsanlegg

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Sideversjon per 7. mai 2019 kl. 08:31 av Biol (diskusjon | bidrag) (→‎Returkrets: Lagt til lenke til Brage for rapporten Behov for returledning)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

__NUMBEREDHEADINGS__

Litteraturliste

I dette kapittelet er det samlet en oversikt over så mye som mulig av kjent litteratur og/ eller rapporter angående kontaktledningsanlegg. Oversikten er delt i følgende emner:

  • Kontaktledningsanlegg generelt
  • Returkrets
  • Jording
  • EMC

Det vil i noen grad være overlapping mellom emnene.


Kontaktledningsanlegg generelt

LITTERATURLISTE, Lærebok kontaktledningsanlegg

KL-GENERELT

Nr. Forfatter Tittel Forlag Utg./år Kategori
1 Gukow/Kiessling/Puschmann/Schmieder/ Schmidt Fahrleitungen elektrischer Bahnen. B.G. Teubner Stuttgart 1997 Lærebok
2 Sture, Per Lærebok for kontaktlednings-ingeniører. Del I NSB Bane 1992 Lærebok
3 Sture, Per Strømmer, spenningsfall og impedanser i fremledning og returledning ved elektriske baner. NSB Bane 1994 Lærebok
4 Sture, Per Sporstrømmer og impedanser for strekninger uten sugetrans-formatorer. NSB Tekniske Meddelelser 1960 Artikkel
5 Thoresen, Thor Egil/ Sture, Per Lærebok i kontaktledningsanlegg. NSB 1991 Lærebok
6 Schmidt Energieversorgung elektrischer Bahnen. Transpress, VEB Verlag für Verkehrswesen Berlin, 1988 Lærebok
7 Teknisk regelverk, JD540 Jernbaneverket Rev. 1 1999 Regelverk
8 Teknisk regelverk, JD541 Jernbaneverket Rev. 1 1999 Regelverk
9 Teknisk regelverk, JD542 Jernbaneverket Rev. 1 1999 Regelverk
10 1B-TE 41 NSB 1993
11 1B-TE 40 NSB 1993
12 1B-TE 43 NSB 1993
13 1B-TE 44 NSB 1993
14 Tabeller NSB
15 Montasje av system 20. NSB 15.08.98
16 1B-TE 45 NSB 1994
17 Tekniske Spesifikasjoner KL-anlegg. Jernbaneverket 1998
18 Jorde, Oddbjørn Utvikling av åk. Lastgrunnlag. Jernbaneverket 10.01.97 Rapport
19 Jorde, Oddbjørn Utvikling av åk.

Åk type 12 Åk type 14

Jernbaneverket 10.01.97 Rapport
20 Finseth, Knut Beregning av kontaktlednings-mast. Siv.ing. K.Finseth A/S Rådgivende ing Stål-konstruksjoner Rapport
21 Brenda/ Ernst Rudolf/Voigtl*nder/ Hans Wissenschaftliche Veröffentlichungen aus dem Siemens- Konzern. Der spannungsabfall in Fahrleitungen und Schienen elektrischer Bahnen. Julius Springer, Berlin 1931
22 Sture, Per 66 kV – Mateledning. NSB
23 Andrews, H.I. Railway Traction. The Principles of Mechanical and Electrical Railway Traction. 1986
24 Fischer, Wolfgang Eine Methode zur Berechnung des Svingungs-verhaltens von Kettenverk und Stromabnehmer bei hohen Zuggeschwindig-keiten. Technischen Hochschule Darmstadt 1975 Dr. ing. avhandling
25 Pascucci, Lodovico Schwingungen der Fahrleitungen für elektrische Zugförderung bei hohen Geschwindigkeiten. Deutsche Bundesbahn 1967
26 Vurdering av nye strømavtakere til bruk på NSBs lokomotiver og motorvogner. NSB 1987 Teknisk FOU nr. 13
27 Kontaktlednings-teknik för ingenjörer. Banskolan Kursperm
28 Fremtidig behov for forsterkning av anlegg for elektrisk banedrift. NSB 1975 Rapport, FOU E9
29 Elektrisk jernbanedrift. NSB Kompendium

Returkrets

LITTERATURLISTE, Lærebok kontaktledningsanlegg

RETURKRETS

Nr. Forfatter Tittel Forlag Utg./år Kategori
1 Sture, Per Lærebok for kontaktledningsingeniører. Del II NSB 1997 Lærebok
2 Sveaas Fadum, Hege Returstrømmer og jording ved NSBs baneanlegg. NTH 1993 Diplom
3 Moi/ Madssveen/Loftesnes/Pran og Telle Vurdering av behovet for returledning på fri linje.

Innstilling fra arbeidsgruppen.

NSB 1980 Rapport
4 Zachmeier, Dr. Schneider Rückstromführung in den Tunnelanlagen der DB. SIEMENS 1994 Rapport
5 Hjellnes COWI AS Returstrømsystemer. NSB Gardermobanen 1994 Rapport
6 Return current systems.(Variations and Judgement) 1994
7 Sture, Per m/fl. Behov for returledning. NSB Engineering 1991 Rapport
8 Afsnit XIII. Sporisolationer. 76/00361 arkiv nr. JBV HK
9 Eriksen, S. B. O Skjøteløse sporfelt. NSB Bane 1994 Rapport
10 Storset, Kjetil Strømfordeling, impedanser og felt i NSBs kontaktledningsanlegg. NTH 1995 Diplom
11 Boklund, Knut En teoretisk undersøkelse av forvrengte kurveformer i enfase vekselstrøm-nettverk. UiO 1980 Hovedoppgave
12 Storøy, Birgitte Serieimpedans for kontaktledningsanlegget NTNU 1999 Diplom
13 CCITT Design, construction and operational principles of telecommunication, power and electrified railway facilities. International Tele-communication Union ISBN 92-61-03941-3/1989 Direktiv
14 Behrends, D./Brodkorb, A./ Hoffmann, G. Berechnungsverfahren für Fahrleitungs-impedanzen. R. Oldenbourg Verlag Elektrische Bahnen 94/ 1994
15 Mørland, Anna Sofie Returkrets og jordingssystem på Gardermobanen. NTNU 1996 Diplom
16 Lundin, Leif Alternativa principlösningar för återledningen. Banverkets återledning och erfarenheter. Banverket Östra regionen 1990 Foredrag på NSBs kl-forum
17 (Sture, Per ?) Forslag til forbedring av driftsforholdene for CTC- anlegget på Kongsvingerbanen. NSB 1990 Rapport
18 Prestmo, Per (Prm) NSBs returløsninger og erfaringer med disse. NSB 1990 Foredrag på NSBs kl-forum
19 Madssveen, T. Returkretsens påvirkning på teleanlegg. NSB 1991
20 JES NSB-Gardermobanen Dimensjonering av mate- og returkabel. Berdal Strømme 1995 Rapport
21 Solheim, A. Returkretsens påvirkning på signal- og sikringsanlegg. NSB-banedivisjonen Foredrag på NSBs kl-forum
22 Saxegaard, L. Skinnene som del av en kraftledning. Tekniske meddelelser-NSB 1961 Artikkel
23 Machczynski Wojciech Currents and potentials in earth-return circuits exposed to alternating current electric railways. IEE PROC Vol. 129 Pt. B, No. 5, Sept. 1982
24 Sunde, E. D. Currents and Potensial Along Leaky Ground – Return Conductors. Electrical Engineering 1936 (?)
25 Carpenter, D.C. / Hill R.J. Continuous-Function Ground Conductivity Model for the Determination of Electric Railway Earth Conductance. IEEE Transactions Vol. 31, NO. 5, sept. 1993
26 Carpenter, D.C. / Hill R.J. Rail Track Distributed Transmission Line Impedance and Admittance: Teoretical Modeling and Experimental Results. IEEE 1993
27 Machczynski Wojciech Evaluation of conductive effects on earth return circuits. Technical University of Poznan, Poland
28 Machczynski Wojciech Conductive interference of electric Railways on circuits with earth return. Technical University of Poznan, Poland 1995

Jording

LITTERATURLISTE, Lærebok kontaktledningsanlegg

Jording

Nr. Forfatter Tittel Forlag Utg./år Kategori
1 Felles elektro JD 510 Jernbaneverket Høring 1999 Regelverk
2 Jordings-arrangement i elkraftanlegg. EFI EFI-TR4185
3 Martiniussen, V./ Fadum, H. S./ Johnsen, F./ Kjellbrott, E. mfl. Strategi for jording og skjerming av elektroanlegg. NSB Bane Ing.tjenesten 1994 Rapport
4 Nordgård, Magne Gjensidig påvirkning for jordingssystemer ved Jernbaneverkets anlegg. NTNU 1997 Diplom
5 Rückstromfürung auf ÖBB-HL-strecken. Österreichishe Bundesbahnen Mars 1996
6 Lörtscher, M./ Würgler, D. Bahnerdung und Bahnstromrückführung im Tunnelbereich der S-Bahn Zürich. EB 4 Oldenburg Verlag 1995
7 Saxegaard, L. Kvinesheia tunnel, en elektroteknisk overraskelse. Tekniske meddelelser - NSB 1959 Artikkel
8 Heppe, R. J. Computation of potential at surface above an energized Grid or other Electrode, allowing for non-uniform Current distribution. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems. Vol. PAS-98, No. 6 Nov. / Dec. 1979
9 Meliopoulos, A. P. / Webb R. P./ Joy, E.B. Analysis of grounding Systems. IEEE School of Electrical Engineering, Georgia Institute of Technology 1981

EMC

LITTERATURLISTE, Lærebok kontaktledningsanlegg

EMC

Nr. Forfatter Tittel Forlag Utg./år Kategori
1 Vistnes, Arnt Inge Magnetfelt nær jernbane. Fysisk institutt UiO 24. juni 1995 Rapport/Utredning
2 Artelius, Bertil Elektromagnetisk miljø utmed elektrifierad jernveg i Sverige. Banverket Nr 3 1994 Teknisk rapport
3 Bille Hansen, Jørgen Magnetfelt-forstyrrelser ved køreldeningsanlæg. Banstyrelsen Sept 1998 Foredrag. E-seksj. møte
4 Mørland, Anna Sofie Magnetfelter fra kontaktlednings-anlegg. Jernbaneverket Ing.tjenesten Sept. 1998 Foredrag. E-seksj. møte
5 Lundin, Leif Magnetfält orsakat av strøm i kontaktledningen. Banverket, Östra banregionen Sept. 1998 Foredrag. E-seksj. møte
6 Klewe, H.R.J Intreference between power systems and telecommunication lines. Edward Arnold (publishers) LTD. London Rapport
7 Svensson, Sven Störningar på signal- och teleanläggningar från likriktar- och tyristorlok. SJ Central-förvaltning 10.12.69 Rapport
8 Svensson, S./ Masthagen, R./Malmsten, L Tyristorstyrda loks störande inverkan på signal- och teleanläggningar. 07.08.64 Rapport
9 Saxegaard, L./ Madssveen, T. Hvor skal kabelen ligge? Tekniske meddelelser - NSB 1956 Artikkel
10 Saxegaard, L. Gi strømmen slakkere tøyler på hjemvegen. Tekniske meddelelser – NSB 1957 Artikkel
11 Saxegaard, L. Svakstrøms-målinger i Hallingdal. Tekniske meddelelser – NSB 1962 Artikkel
12 Saxegaard, L. Induksjonsmålinger på høyfjellet. Tekniske meddelelser – NSB 1964 Artikkel
13 Måling av overharmoniske strømmer og spenninger i NSBs sporfelter ved kjøring med tyristrostyrt motorvogn, BM69.
14 Compensating effects of rails, booster transformers and return conductors in the case of alternating current electric traction lines. Chapter XVIII 1965
15 Karsberg, Åke Railway electrification with 16 ⅔ and 50 cycle current. Bullentin of the International Railway Congress Association Volum IV, No 4 1953
16 Myrseth, E./ Skog, J.E./ Hollup, t. Tyristorstyrt trekk-kraftmareriells innvirkning på sporfelter for sikringsanlegg. K-64 ELAB NTH 1968 Rapport
17 Beeinflussungs-fragen. EB Oldenburg Verlag April 1994
18 Feser, Kurt Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Begriffe und Wirknungs-mechanismen. EB 88 Oldenburg Verlag 1990
19 Bethge, W./ Kraft, R. Qualitative Beeinflussungs-betrachtungen für das Umfeld elektrischer Bahnstrecken. EB 88 Oldenburg Verlag 1990
20 Amler, J. Elektromagnetische Beeinflussung bei Nahverkersbanen. EB 88 Oldenburg Verlag 19990
21 Freund, H. Elektromagnetische Beeinflussung in Anlagen der öffenlichen Elektrizitätss-verteilung. 1990
22 Lyftingsmo, Øyvind Konduktiv støy fra lokomotiv EL16. NTNU Des. 1996 Diplom
23 Yared, Samson Magnetfelt fra elektriske baneanlegg. NTNU Des. 1998 Diplom
24 EMC – kurs, Jernbaneverket. NTNU 1999 Kurs-kompen-dium
25 Myrset, E/ Skog, J.E./ Hollup, T. Tyristorstyrt trekk-kraftmateriells innvirkning på sporfelter for sikringsanlegg. K-64, 1968 Rapport
26 Tschiedel, Herrman/ Maier Gerhard Analysing and solving CMC related problems. 1999 Foredrag på 2nd Annual Electrifi-cation and Power Supply Confer-ence 1999
27 Zimmert, G. Rückleiter in Oberleitungsanlagen auf der Strecke Magdeburg – Marienborn. EB 92 1994
28 Dawalibi, F. P./Southey, R. D. Analysis of electrical interference from power lines to gas pipelines. Part II: Parametric analysis. IEE Transactions on Power Delivery Vol. 5, No. 1, Jan. 1990
29 Dawalibi, F.P. Southey, R.D Analysis of electrical interference from power lines to gas pipelines. Part I: Computation methods. IEE Transactions on Power Delivery Vol. 4, No. 3, July 1989
30 Pleym, Anngjerd EMC i jernbanesystemer – konduktiv kobling fra spor til nærliggende jordingsanlegg. Nordisk Järnbane Tidskrift 1999:2 Artikkel
31 Sadiku, M. N. O. / Makki, A. Z./ Agba, L. C. A Further introduction to Finite Element Analysis of Electromagnetic Problems. IEEE Transactions on Education Vol. 34, No. 4, nov. 1991
32 Sadiku, M. A Simple Introduction to Finite Element Analysis of Electromagnetic Problems. IEEE Transactions on Education Vol. 32. No. 2, nov. 1989