Lærebøker i jernbaneteknikk:Om

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk

Jernbanekompetanse.no skal bidra til utvikling av jernbanerelatert kompetanse i Norge, og kompetanse om norsk jernbane i verden. Prosjektet er en samling av opplysninger og data om norsk jernbane, som alle kan bidra til. Prosjekt er basert på wiki-teknologi, og dette innebærer at alle kan redigere innholdet. Dette betyr dog ikke at prosjektet har en kaotisk struktur, da innholdet er systematisk overvåket av kompetente redaktører, og det finnes retningslinjer for hva prosjektet skal være og ikke skal være, og hvordan man kan bidra slik at vi sammen når målet.

Prosjektets språk er norsk, men det er ønskelig på sikt å innføre hjelpemidler for de som ikke kan norsk, slik at også de skal kunne bruke prosjektet og bidra til.

Om Jernbanekompetanse

Historie

Krystalliseringskjernen for Jernbanekompetanse.no har vært lærebøker i jernbaneteknikk publisert av Jernbaneverket. Først ble lærebøkene vanlige trykte lærebøker som bruktes i undervisning i jernbaneteknikk internt i Jernbaneverket. Senere ble de distribuert også som PDF-filer, og ikke bare til elever, men også til Jernbaneverkets leverandører og andre interesserte. I senere tid ble lærebøkene oppdatert ganske usystematisk, og har blitt vanskelig å håndtere. Etter hvert ble det tatt en beslutning om at lærebøkene skulle konverteres til wiki-format og legges ut på nettet, slik at jernbanekompetanse skulle utvikles av jernbanekompetente folk selv. Nå kan også du bidra til utvikling av jernbanerelatert kompetanse i Norge, og ikke minst om kompetanse om norsk jernbane i verden.

Målet med prosjektet

Jernbanekompetanse.no har et mål: Jernbanekompetanse.no skal være en samling av jernbanerelatert kompetanse i Norge, og kompetanse om norsk jernbane i verden. Dette er for å øke kompetanse om jernbane hos norske spesialister, samtidig som man hjelper utenlandske leverandører å forstå norsk jernbane.

Prosjektet er ble i sin tid initiert av Jernbaneverket Teknologi, men distanserer seg fra for eksempel Bane NORs tekniske regelverk i og med at prosjektet også utvikles av andre enn Bane NORs ansatte, og følgelig ikke må forveksles med offisielle opplysninger fra Bane NOR. Dette innebærer at man ikke kan henvise til opplysninger på denne wikien som til eksakt vitenskap, men man kan gjerne bruke dette nettstedet for å finne ut hva andre vet om jernbane i Norge, samt dele egen kunnskap.

Retningslinjer

Hva Jernbanekompetanse.no er

Jernbanekompetanse.no er:

  1. Læremateriell om norsk jernbane i form av leksikalsk stoff og veiledninger
  2. Teknisk beskrivelse av jernbane i Norge i dag
  3. Informasjon om Bane NORs krav til jernbane

Hva Jernbanekompetanse.no ikke er

Jernbanekompetanse.no er ikke:

  1. Om ikke-jernbanespesifikke, generelle ting
  2. Om jernbane i andre land enn Norge
  3. Om jernbanens historie
  4. Samling av jernbanerelaterte kuriositeter

Slik informasjon er på ingen måte mindre verdig, men den passer kanskje bedre andre steder, som Wikipedia eller Norsk jernbaneklubbs wiki.